På Humanistshopen anser vi att dina personuppgifter tillhör dig. Därför använder vi bara personuppgifterna för att fullgöra våra åtaganden mot dig och att uppfylla de krav som lagen ställer på oss. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till tredje part.