Sekulär Humanism - Förnuft Omtanke Ansvar

150,00 kr
Inkl. moms

Den här boken presenterar livsåskådningen sekulär humanism. Vad det är för något, var tankarna kommer ifrån och vad som är de viktigaste inslagen.

Kvantitet

Den här boken presenterar livsåskådningen sekulär humanism. Vad det är för något, var tankarna kommer ifrån och vad som är de viktigaste inslagen.

Den sekulära humanismen utgår från människan - det är därifrån namnet "humanism" kommer. Den kommer ur insikten att vi människor - på gott och ont - är utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vårt gemensamma öde.

Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsklighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster och varandra.
Författare Patrik Lindenfors och Christer Sturmark.